Telefónna služba VoIP

 • 10 telefónnych čísiel
 • V cene 1250 minút volaní do pevných sietí alebo 375 minút do mobilných sietí
 • Mesačný poplatok je pretelefonovateľný
 • Volanie vo vlastnej sieti zadarmo
 • CLIP a CLIR
 • Výpisy odchádzajúcich hovorov
 • Využívanie čísla na viacerých zariadeniach súčasne
 • Oznámenie o neprijatých hovoroch e-mailom
 • Zvýhodnené volania do 5 krajín
 • Presmerovanie hovorov
 • Odkazová schránka
 • Výpisy prichádzajúcich hovorov
 • 30,00 €
  | mesiac

Volania na pevné siete SR: 0,0240 €/min po prevolaní kreditu
Volania na mobilné siete SR: 0,0800 €/min po prevolaní kreditu

Pre využívanie služby Hlas L je nevyhnutné používať vlastné zariadenie s podporou protokolov VoIP.
Služba Hlas M je poskytovaná v spolupráci so spoločnosťou VM Telecom, s.r.o.