1.) Odpojte napájací adaptér set-top boxu z elektrickej zásuvky.

2.) Stlačte a podržte tlačidlo na set-top boxe – „obrázok tlačidla na novom boxe

– „obrázok tlačidla na starom boxe

3.) Počas toho ako držíte tlačidlo na set-top boxe, opätovne zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.

4.) Na set-top boxe začne po 5 sekundách blikať kontrolka (stále držte tlačidlo).

5.) Keď kontrolka na set-top boxe prestane blikať, môžete tlačidlo pustiť.

6.) Reštart/reset sa následne vykoná automaticky (môžte sledovať na ukazovateli, v prípade, že máte zapnutú televíziu, s ktorou je set-top box prepojený).

Ak máte ďaľšie otázky

Môžete nás kontaktovať telefonicky, mailom, prípadne nás navštíviť na našej pobočke.