Hlavným predmetom činnosti spoločnosti ISPER je poskytovanie komplexných telekomunikačných služieb, vysokorýchlostného internetu, retransmisie televízneho vysielania a hlasových služieb.

Spoločnosť ISPER bola založená v roku 2005 ako lokálny poskytovateľ internetových služieb.
Od svojho vzniku aktívne buduje a zdokonaľuje svoju optickú a rádiovú sieť, prostredníctvom ktorej poskytuje služby koncovým užívateľom.

V súčasnosti ISPER prevádzkuje vyše 50 km vlastných optických trás, viac ako 100 prípojných vysielačov, 5 serverovní a dátových centier – to všetko pre svojich spokojných niekoľko tisíc bytových, domových a firemných klientov.