V prípade, že k nám prejdete od inej spoločnosti, získate od nás zadarmo internet na 6 mesiacov. Služby v rámci tejto akcie sú viazané na 12 mesiacov pre pevné pripojenie internetu a 24 mesiacov pre rodinné domy. Pre uplatnenie akcie je potrebné predložiť aktuálnu faktúru na pevný internet od inej spoločnosti pre konkrétne odberné miesto. Súčasťou akcie je inštalačný poplatok zadarmo. Dodanie internetu zadarmo na dobu šiestich mesiacov, bude zrealizované počas posledných šiestich mesiacov viazanosti zmluvy. Neplatí pre Chorvátsky Grob časť Hrudky a Kvetoslavov časť Karolínum.

Pri viazanosti na 12 mesiacov inštalačný poplatok neplatíte.

Budeme radi, ak informáciu o našich službách posuniete ďalej. V prípade, ak na základe Vášho doporučenia pripojíme nového zákazníka, odmeníme Vás 100% zľavou z mesačného poplatku po dobu troch mesiacov. Akcia sa nevzťahuje na službu ISPERTV2GO a na hlasové služby. Tiež sa akcia nevzťahuje na projekty Hamikovo, “Hviezdne bývanie” vo Hviezdoslavove a “Median House” na Podunajskej 23/J.

Ak máte ďalšie otázky