V prípade, že k nám prejdete od inej spoločnosti, získate od nás služby zadarmo na 6 mesiacov. Služby v rámci tejto akcie sú viazané na 12 mesiacov. Pre uplatnenie akcie je potrebné predložiť aktuálnu faktúru na pevný internet alebo televíziu od inej spoločnosti pre konkrétne odberné miesto. Súčasťou akcie je inštalačný poplatok zadarmo. Dodanie služby zadarmo na dobu šiestich mesiacov, bude zrealizované počas posledných šiestich mesiacov viazanosti zmluvy.

Pri viazanosti na 12 mesiacov inštalačný poplatok neplatíte.

Budeme radi, ak informáciu o našich službách posuniete ďalej. V prípade, ak na základe Vášho doporučenia pripojíme nového zákazníka, odmeníme Vás 100% zľavou z mesačného poplatku po dobu troch mesiacov.

Ak máte ďalšie otázky