INTERNET BEZPLATNE na 6 mesiacov!

  • Táto zľava platí pri uzatvorení zmluvy
   s viazanosťou na 12 mesiacov
  • Pripojenie bez dátového obmedzenia
  • Využitie zliav načítaním QR kódu
   je možné len 1 krát pre jedného zákazníka
  • Zľavy na mesačné platby z obdobia
   viazanosti sa uplatňujú vždy na konci
   zmluvného obdobia

  TV2GO Standard BEZPLATNE na 6 mesiacov

   • Zľava platí v prípade zmluvného
    pripojenia televíznej služby TV2GOStandard
    s viazanosťou na 12 mesiacov
   • Na sledovanie TV2GO je potrebné
    stabilné internetové pripojenie s rýchlosťou
    od 15Mbps (download)
   • Využitie zliav načítaním QR kódu
    je možné len 1 krát pre jedného
    zákazníka.
   • Zľavy na meačné platby
    z obdobia viazanosti sa uplatňujú
    vždy na konci zmluvného obdobia