Možnosti nastavenia verejnej ip adresy:

  1. NAT 1:1. Na zákaznickom zariadení je lokálna ip adresa, kde sú presmerované všetky porty 1:1. Zároveň je nastavený source NAT za verejnú ip adresu, ktorú má zákazník pridelenú. Cena je 3 eurá mesačne.
  2. Verejná ip adresa s maskou /32 je naroutovaná na zákaznícke zariadenie s lokálnou ip adresou, kde si zákazník danú ip adresu može prideliť na WAN interface ako alias. Cena je 3 eurá mesačne.
  3. Verejná ip adresa je priamo na WAN rozrhaní zákazníckeho zariadenia a z daného rozsahu má aj default gateway. Je použitá maska /31. Cena je v tomto prípade 6 eur, nakoľko sa minuli 2 ip adresy (zákaznícka + default gateway na našom zariadení).
  4. Verejná ip adresa je priamo na WAN rozrhaní zákazníckeho zariadenia a z daného rozsahu má aj default gateway. Je použitá maska /30. Cena je v tomto prípade 12 eur, nakoľko sa minuli 4 ip adresy (ip siete, default gateway, zákaznícka ip a broadcast).

Možnosť nastavenia nechávame na zákazníkovi, nech si sám vyberie variantu, ktorá mu vyhovuje.
Je možné si rôzne kombinovať dané možnosti.
Porty neblokujeme žiadne.
Väčšie siete je samozrejme možné tiež použiť.
Jednotlivé porty štandardne nesmerujeme.
Cena každej použitej adresy je spoplatnená sumou 3 eurá mesačne.