Na tejto stránke sa dočítate o podmienkach pripojenia programov: Dom MDom LDom XL.

Tieto služby sú dostupné v týchto lokalitách:

 • Alžbetin Dvor
 • Bernolákovo
 • Devín
 • Dunajská Lužná
 • Hamuliakovo
 • Hviezdoslavov
 • Chorvátsky Grob
 • Jarovce
 • Kalinkovo
 • Kvetoslavov
 • Limbach
 • Malinovo
 • Malý Biel
 • Mierovo
 • Miloslavov
 • Most pri Bratislave
 • Most pri Bratislave – Studené
 • Nová Dedinka
 • Pezinok
 • Podunajské Biskupice
 • Rovinka
 • Rusovce
 • Slovenský Grob
 • Šamorín
 • Štvrtok na Ostrove
 • Tomášov
 • Vajnory
 • Veľký Biel
 • Viničné

Postup zriadenia služby:

 1. Kontaktujte nás pre zistenie dostupnosti na vašej adrese.
 2. S našimi operátormi si dohodnete presný dátum a čas bezplatnej obhliadky u Vás doma.
 3. V dohodnutom čase technik overí skutočnú možnosť pripojenia. Väčšinou je potrebné sprístupniť strechu Vášho domu.
 4. Technik Vás informuje o všetkých technických detailoch pripojenia (umiestnenie antény, zvedenie kábla do domu a pod.).
 5. Ak je predpoklad, že inštalácia by bola jednoduchá a rýchla, technik po obhliadke môže rovno vykonať aj pripojenie do siete. Ak technik predpokladá zložitejšiu inštaláciu, dohodne s Vami termín inštalácie.
 6. Posledným bodom našej siete, teda ukončením inštalácie, je koncové zariadenie u Vás na streche.
 7. Inštalácia je ukončená overením funkčnosti nového internetového pripojenia, spísaním Zmluvy o pripojení a Inštalačného protokolu.
 8. Pri inštalácii nie je potrebné nič platiť. Všetky poplatky za inštaláciu budú zahrnuté v prvej faktúre spolu s poplatkom za služby.

Postup zrušenia služby:

 1. Ak je zmluva podpísaná s viazanosťou, je nutné túto viazanosť dodržať. Ak zmluvu vypoviete v priebehu zmluvnej viazanosti, bude Vám vyfakturovaná zmluvná pokuta uvedená na zmluve. Po uplynutí viazanosti je výpovedná lehota 1 mesiac.
 2. Ak je zmluva podpísaná bez viazanosti, platí štandardná výpovedná lehota 1 mesiac.
 3. Výpoveď je nutné podať písomne – listom alebo e-mailom, prípadne osobne u nás v kancelárii.
 4. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po podaní výpovede.
 5. Dodávanie služby končí posledným dňom platnosti zmluvy.

Rýchlosti:

Dom M:
10 / 3 Mbps (maximálna a proklamovaná rýchlosť)
3 / 1 Mbps (minimálna rýchlosť)
8 / 2 Mbps (bežne dostupná rýchlosť)

Dom L:
15 / 5 Mbps (maximálna a proklamovaná rýchlosť)
5 / 2 Mbps (minimálna rýchlosť)
12 / 3 Mbps (bežne dostupná rýchlosť)

Dom XL:
30 / 10 Mbps (maximálna a proklamovaná rýchlosť)
10 / 4 Mbps (minimálna rýchlosť)
20 / 6 Mbps (bežne dostupná rýchlosť)