Na tejto stránke sa dočítate o podmienkach pripojenia programov: Internet BasicInternet StandardInternet Premium, Internet Gigabit.

Tieto služby sú dostupné v týchto lokalitách:

 • Bratislava – Petržalka (služba ISPER Gigabit dostupná iba v tejto lokalite)
 • Bratislava – Rača
 • Bratislava – Ružinov
 • Bratislava – Vrakuňa (Podunajské Biskupice, Dolné Hony, Medzijarky)
 • Projekt Hamikovo a Hviezne bývanie, Chorvátsky Grob časť Hrudky, Kvetoslavov časť Karolínum je s maximálnym programom Internet Premium

Postup zriadenia služby:

 1. Kontaktujte nás pre zistenie dostupnosti na vašej adrese.
 2. S našimi operátormi si dohodnete presný dátum a čas inštalácie u Vás doma.
 3. V čase inštalácie Vám náš technik zriadi káblové pripojenie do Vášho bytu. V prípade, že už v byte máte vlastnú kabeláž, vieme ju použiť.
 4. Posledným bodom našej siete, teda ukončením inštalácie, je pripojenie koncového zariadenia (modemu) u Vás. Cez toto zariadenie si potom budete pripájať do internetu vlastné počítače, telefóny alebo iné zariadenia. Modem ostáva aj po inštalácii našim majetkom. Po skončení zmluvy o pripojení je nutné modem vrátiť.
 5. Inštalácia je ukončená overením funkčnosti nového internetového pripojenia, spísaním Zmluvy o pripojení a Inštalačného protokolu.
 6. Pri inštalácii nie je potrebné nič platiť. Všetky poplatky za inštaláciu budú zahrnuté v prvej faktúre spolu s poplatkom za služby.
 7. Po inštalácii platí 7 dňová skúšobná doba. V prípade, že so službou nebudete spokojný, treba nás do 7 dní od inštalácie informovať o ukončení zmluvy v skúšobnej dobe. V tomto prípade nemusíte platiť poplatok za mesačný a ani za inštalačný poplatok.

Postup zrušenia služby:

 1. Keďže v týchto programoch nemáme žiadne viazanosti, platí štandardná výpovedná lehota 1 mesiac.
 2. Výpoveď je nutné podať písomne – listom alebo e-mailom, prípadne osobne u nás v kancelárii.
 3. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po podaní výpovede.
 4. Dodávanie služby končí posledným dňom platnosti zmluvy.

Rýchlosti:

Internet Basic:
30 / 30 Mbps (maximálna a proklamovaná rýchlosť)
10 / 10 Mbps (minimálna rýchlosť)
20 / 20 Mbps (bežne dostupná rýchlosť)

Internet Standard:
100 / 100 Mbps (Optika – maximálna a proklamovaná rýchlosť)
30 / 30 Mbps (Optika – minimálna rýchlosť)
70 / 70 Mbps (Optika – bežne dostupná rýchlosť)
50 / 50 Mbps (Metalika – maximálna a proklamovaná rýchlosť)
15 / 15 Mbps (Metalika – minimálna rýchlosť)
35 / 35 Mbps (Metalika – bežne dostupná rýchlosť)

Internet Premium:
350 / 350 Mbps (maximálna a proklamovaná rýchlosť)
100 / 100 Mbps (minimálna rýchlosť)
250 / 250 Mbps (bežne dostupná rýchlosť)

Internet Gigabit:
1000 / 1000 Mbps (maximálna a proklamovaná rýchlosť)
300 / 300 Mbps (minimálna rýchlosť)
700 / 700 Mbps (bežne dostupná rýchlosť)